ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 622 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 604 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 3 สิงหาคม 2563