ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 619 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 416 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564