ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ขยายเวลาการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 33
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 23 ธันวาคม 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,475 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 184 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2566 ถึง 30 มกราคม 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก