ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 34
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 26 ธันวาคม 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,096 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 461 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2565 ถึง 10 มกราคม 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ระดับ : ปริญญาตรี