ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 20 มิถุนายน 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,785 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 776 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2562 ถึง 5 กรกฎาคม 2562