ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 10
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 13 มิถุนายน 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,130 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 486 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 14 มิถุนายน 2562 ถึง 28 มิถุนายน 2562