ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 20
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,330 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 186 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก
   
2. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ระดับ : ปริญญาเอก
   
3. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ระดับ : ปริญญาโท