ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 19
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 843 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 158 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 29 ตุลาคม 2564 ถึง 2 พฤศจิกายน 2564
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
  ระดับ : ปริญญาเอก