ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 15
  ประจำปี : 2567
  ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2567   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 556 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 10 มิถุนายน 2567
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
  สังกัด : กองกลาง
  ระดับ : ต่ำกว่าปริญญาตรี
   
2. ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : โครงการจัดตั้งกองคลัง
  ระดับ : ต่ำกว่าปริญญาตรี