ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 16
  ประจำปี : 2567
  ประกาศเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2567   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 417 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2567 ถึง 16 มิถุนายน 2567
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ระดับ : ปริญญาตรี