ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 26
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 26 กันยายน 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 704 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 275 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 27 กันยายน 2565 ถึง 11 ตุลาคม 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระดับ : ต่ำกว่าปริญญาตรี