ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 27
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 538 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 26 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการพยาบาล หลักสูตร : การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
  ระดับ : ปริญญาโท
   
2. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการพยาบาล หลักสูตร : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  ระดับ : ปริญญาโท
   
3. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการพยาบาล หลักสูตร : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
  ระดับ : ปริญญาโท
   
4. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการพยาบาล หลักสูตร : การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  ระดับ : ปริญญาโท