ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายใน (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 27
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 14 ธันวาคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 746 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 157 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2564 ถึง 19 ธันวาคม 2564
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : ครู
  สังกัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ระดับ : ปริญญาตรี