ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 25
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 14 ธันวาคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 787 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 117 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2564 ถึง 29 ธันวาคม 2564
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร : ภาษาจีน
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก