ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : การรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้ง13
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,333 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 563 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 2 กรกฎาคม 2562 ถึง 8 กรกฎาคม 2562