ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : การรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้ง 12
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 994 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 351 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 2 กรกฎาคม 2562 ถึง 18 กรกฎาคม 2562