ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 20
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 4 ธันวาคม 2563   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 915 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 299 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 7 ธันวาคม 2563 ถึง 9 ธันวาคม 2563