ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 14
  ประจำปี : 2566
  ประกาศเมื่อ : 8 สิงหาคม 2566   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,108 ครั้ง
  ดาวน์โหลดรายละเอียด :     จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 175 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 9 สิงหาคม 2566 ถึง 23 สิงหาคม 2566
 
 
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์
  ระดับ : ปริญญาตรี