ประเภท : ประกาศผลสอบ
  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 11 มิถุนายน 2563   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,020 ครั้ง
  ดาวน์โหลดรายละเอียด :     จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 444 ครั้ง