ประเภท : ประกาศผลสอบ
  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 8 มกราคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 643 ครั้ง
  ดาวน์โหลดรายละเอียด :     จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 185 ครั้ง