ประเภท : ประกาศผลสอบ
  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 8 มกราคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 606 ครั้ง
  ดาวน์โหลดรายละเอียด :     จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 151 ครั้ง