ประเภท : ประกาศผลสอบ
  หัวข้อข่าว : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 17
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 8 มกราคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 771 ครั้ง
  ดาวน์โหลดรายละเอียด :     จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 235 ครั้ง