ประเภท : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 33 (ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา "ไม่มีผู้มาสม้คร")
  ประจำปี : 2558
  ประกาศเมื่อ : 21 ตุลาคม 2558   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,292 ครั้ง
  ดาวน์โหลดรายละเอียด :     จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง