ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : -
  หัวข้อข่าว : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำตามสัญญา (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  ประจำปี : 2555
  ประกาศเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2555   โดย :   จำนวนครั้งที่อ่าน : 167 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง