ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 23
  ประจำปี : 2553
  ประกาศเมื่อ : 4 ตุลาคม 2553   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,416 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : -