ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 20
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 943 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 170 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 16 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์ หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน
  ระดับ : ปริญญาเอก