ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 19 ตุลาคม 2563   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,088 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 530 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 19 ตุลาคม 2563 ถึง 3 พฤศจิกายน 2563