ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 11 มิถุนายน 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,385 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 513 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 11 มิถุนายน 2561 ถึง 25 มิถุนายน 2561