ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11
  ประจำปี : 2566
  ประกาศเมื่อ : 14 มิถุนายน 2566   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 895 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
  สังกัด : กองกลาง
  ระดับ : ต่ำกว่าปริญญาตรี