ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 16
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 23 สิงหาคม 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 741 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 24 สิงหาคม 2561 ถึง 28 กันยายน 2561