ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 20
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 25 กันยายน 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 935 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 471 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 25 กันยายน 2561 ถึง 9 ตุลาคม 2561