ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 28
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 458 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 5 พฤศจิกายน 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก