ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 2 มิถุนายน 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,531 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 880 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 2 มิถุนายน 2564 ถึง 7 มิถุนายน 2564