ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,365 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 558 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 22 เมษายน 2562 ถึง 7 พฤษภาคม 2562