ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21
  ประจำปี : 2567
  ประกาศเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2567   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 549 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 84 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 5 กรกฎาคม 2567 ถึง 5 สิงหาคม 2567
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก