ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,837 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 374 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
  ระดับ : ปริญญาตรี