ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ประกาศผลสอบ
  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน าังกัดมหาวิทยาลัยรราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9
  ประจำปี : 2567
  ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2567   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 253 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 41 ครั้ง