ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5
  ประจำปี : 2566
  ประกาศเมื่อ : 31 มีนาคม 2566   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 570 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 93 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 1 เมษายน 2566 ถึง 15 เมษายน 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : สาขาวืชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก