ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,105 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 6 มกราคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.เอก/โท)
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก
   
2. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.โท)
  ระดับ : ปริญญาโท