ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 21 ธันวาคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 742 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 93 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 22 ธันวาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ระดับ : ปริญญาเอก