ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันอาจารย์ประจำตามสัญญา (บุคคลภายใน มรพส.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 866 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 391 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 5 กรกฎาคม 2561 ถึง 11 กรกฎาคม 2561