ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 11
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,986 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 238 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : -