ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2563   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,732 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,158 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 1 มิถุนายน 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563