ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ (บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 20
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 714 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 215 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 13 ธันวาคม 2562