ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ประกาศผลสอบ
  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัด มรพส. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 17
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 21 กันยายน 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 593 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 186 ครั้ง