ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมีครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 19
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,197 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 551 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 6 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562