ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 19
  ประจำปี : 2566
  ประกาศเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2566   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 584 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 171 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 27 พฤศจิกายน 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
  ระดับ : ปริญญาตรี
   
2. ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ระดับ : ปริญญาตรี
   
3. ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
  สังกัด : กองกลาง
  ระดับ : ต่ำกว่าปริญญาตรี