ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 19
  ประจำปี : 2567
  ประกาศเมื่อ : 27 มิถุนายน 2567   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 258 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2567 ถึง 15 กรกฎาคม 2567
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก