ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ปรพกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
  ประจำปี : 2566
  ประกาศเมื่อ : 4 มิถุนายน 2566   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 487 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 194 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 6 มิถุนายน 2566 ถึง 10 มิถุนายน 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : กองกลาง
  ระดับ : ปริญญาตรี