ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 11
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 6 มีนาคม 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,923 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 810 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 6 มีนาคม 2565 ถึง 20 มีนาคม 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
  ระดับ : ปริญญาตรี